2020-10-07 01:30Pressmeddelande

Åtta kvinnor kandiderar i språkrörsvalet

Miljöpartiets riksvalberedning presenterar nu listan över alla kandidater till posten som nytt kvinnligt språkrör. Det är hela åtta personer som är beredda att axla rollen, och efterträda det nuvarande språkröret Isabella Lövin. 

- Det är ett styrkebesked för vårt parti att vi har så många kandidater, säger Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen. 

När nomineringsperioden slutade den 29 september hade riksvalberedningen tagit emot förslag och synpunkter från cirka 500 medlemmar.
I processen inför språkrörsvalet ingår bland annat ett antal utfrågningar och en av dessa kommer att vara offentlig och öppen för media, den äger rum den 12 november. 

- Det är en viktig och spännande process vi nu har framför oss. Den person partiet väljer ska ju tillsammans med Per Bolund stå i främsta ledet i den kommande valrörelsen. Jag är väldigt stolt över vår öppna process, och över det starka engagemanget bland medlemmarna, säger Katrin Wissing.

Det nya språkröret kommer att väljas på en digital extrakongress den 31 januari 2021. Senast sex veckor innan kongressen ska riksvalberedningen lägga fram sitt förslag. Nedanstående personer är nominerade till posten som kvinnligt språkrör och har tackat ja till nomineringen. 

Janine Alm Ericson 
46 år, Alingsås 
Riksdagsledamot, gruppledare, utrikes- och jämställdhetspolitisk talesperson 
janine.ericson@mp.se, 072-538 40 46

Annika Hirvonen 
31 år, Sundbyberg
Riksdagsledamot, gruppledare, utbildnings- och migrationspolitisk talesperson 
annika.hirvonen@mp.se, 070-681 44 98

Rebecka Le Moine 
30 år, Norrköping 
Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald 
rebecka.lemoine@mp.se, 072-467 61 56

Åsa Lindhagen 
40 år, Stockholm 
Jämställdhetsminister 
asa.lindhagen@mp.se

Karolina Skog 
44 år, Stockholm 
Riksdagsledamot, ekonomiskpolitisk talesperson 
karolina.skog@mp.se, 072-467 62 31

Märta Stenevi 
44 år, Malmö
Partisekreterare 
076-806 54 44

Pernilla Stålhammar
49 år, Stockholm 
Riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson 
pernilla.stalhammar@riksdagen.se, 072-467 62 37

Elin Söderberg 
36 år, Umeå
Klimat- och energisamordnare
elin.soderberg@mp.se, 070-212 71 31

Riksvalberedningen består av 33 personer som representerar samtliga partidistrikt/riksdagsvalkretsar, samt Miljöpartiets sidoorganisationer. 
Miljöpartiets distrikt och sidoorganisationer utser ombud till extrakongressen, på samma vis som vid en ordinarie kongress. Det är sedan ombuden som väljer språkrör.
Valprocessen regleras i stadgarna, som säger att 
* Språkrören ska vara en kvinna och en man.
* Det är kongressen som väljer språkrören.
* Alla medlemmar, partidistrikt, avdelningar och riksvalberedningen har rätt att nominera kandidater.
Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin valdes  i maj 2016 och meddelade sin avgång den 26 augusti 2020. Hon kommer att sitta kvar tills dess att ett nytt språkrör är valt.

För ytterligare information:
Mer om kandidaterna finns på mp.se 
Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen, nås genom pressekreterare Carolina Bruseman, tel 072-981 02 91


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.