2022-09-30 11:56Pressmeddelande

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Camilla Hansén tar plats i utbildningsutskottet och blir Miljöpartiets nya utbildningspolitiska talesperson.

- Jag ser fram mot att ta ett helhetsgrepp om utbildningspolitiken, hela vägen från förskola till högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet. Vårt land står mitt i en omvälvande förändring till hållbarhet och vi behöver rätt kunskap för att klara av det, säger Camilla Hansén.

Nu ser Camilla fram mot att besöka förskolor och skolor runt om i länet och landet, träffa forskare, fackförbund och studentorganisationer. Alla ska med när Sverige ställer om, och då är utbildning och forskning det viktigaste vi har.

- Alla skolor ska vara bra skolor där fokus är att barnen klarar sin utbildning och mår bra. I det nya gröna folkhemmet fördelas resurserna till skola och förskola efter behov – marknadsskolan ska bort.

- Att vara lärare är Sveriges viktigaste jobb, och behöver bli ett drömjobb för fler, då krävs bra arbetsvillkor, bra löner och fler kollegor, säger Camilla Hansén.

Camilla Hansén är riksdagsledamot sedan 2019 och har tjänstgjort i Utrikesutskottet och Konstitutionsutskottet, samt sedan regeringsombildningen 2021 även varit talesperson för högre utbildning och forskning.  Hon har huvudsakligen haft regionalpolitiska uppdrag sedan 2010, och har haft flera interna förtroendeuppdrag i Miljöpartiet lokalt och regionalt. Hon är legitimerad gymnasielärare och tjänstledig från uppdrag som utredare i lärarubildningsfrågor vid Örebro universitet.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.