2021-12-17 15:09Pressmeddelande

Camilla Hansén från Örebro blir MP:s ledamot i konstitutionsutskottet

Camilla Hansén. Foto: Miljöpartiet/Henrik KarlssonCamilla Hansén. Foto: Miljöpartiet/Henrik Karlsson

Camilla Hansén, MP-riksdagsledamot från Örebro har åter tagit plats i konstitutionsutskottet, efter en period som ansvarig för utrikespolitken.

-För mig är det en cirkel som slutits. Jag satt i konstitutionsutskottet från det jag kom in i riksdagen 2019 till februari i år. Det är ett uppdrag som är väldigt viktigt för demokratin, det handlar om att granska hur regeringen efterlever våra grundlagar, och utskottet har dessutom ansvar för kommuner, regioner, länsstyrelserna. Vad kan vara viktigare än att värna om vår demokrati, särskilt nu i tider då den hotas på så många håll i världen, säger Camilla Hansén.

Utöver uppdraget i konstitutionsutskottet kommer Camilla Hansén att vara Miljöpartiets talesperson för högre utbildning och forskning, och fortsätter vara talesperson för minoritetspolitik och demokratifrågor.

-Jag är också väldigt glad och stolt över det nya uppdraget som talesperson för högre utbildning och forskning. Jag älskade livet som student och akademin har en särskild plats i mitt hjärta. Friheten för forskning och utbildning måste försvaras. Det är en nödvändig del av en stark demokrati, säger Camilla.

-När det gäller nationella minoriteter och urfolket samerna finns så mycket att göra. Vi ser satsningar som Amanda Lind drivit som minister bli verklighet. Sanningskommissionen för det samiska folket och sanningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är viktiga steg. Kanske särskilt för oss andra som har mycket att lära av en historia många av oss inte känner till, avslutar Camilla.

Camilla Hansén är 45 år och har varit riksdagsledamot sedan år 2019. Tidigare har hon bland annat varit överförmyndarhandläggare och fritidspolitiker. Nu är hon tjänstledig från Örebro universitet där hon varit utredare för lärarutbildningsfrågor.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.