2022-09-29 07:22Pressmeddelande

De blir Miljöpartiets nya talespersoner

Miljöpartiets riksdagsgrupp får flera nya ledamöter och har fördelat utskottsplatserna för att forma ett starkt lag i oppositionsroll. Partiet har även utsett nya talespersoner för bland annat nationella minoriteter och mediefrågor, jämställdhet och barnrätt, hbtqi, bistånd samt migration. Tidigare ministrarna Amanda Lind och Åsa Lindhagen får nya uppdrag.

Amanda Lind, tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister, har valts in i kulturutskottet med ansvar för kultur- och idrottsfrågor och även utsetts till ny talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor. Amanda Lind är nyinvald i riksdagen men har en bred politiskt erfarenhet som tidigare kommunpolitiker, partisekreterare och minister. 

   –  När intoleransen för mångfald ökar i samhället och reaktionära krafter vill styra kulturen behöver vi försvara den fria kulturen, det fria ordet och mänskliga rättigheter mer än någonsin. I kulturutskottet kommer jag att arbeta hårt för att värna den fria konsten och public service oberoende. Jag ser mycket fram emot att fortsätta driva kulturfrågorna och nationella minoriteters rättigheter i denna roll, säger Amanda Lind.

Åsa Lindhagen, som är återvald riksdagsledamot, har utsetts till talesperson för jämställdhet och barnrätt. Tidigare var Åsa Lindhagen finansmarknadsminister och biträdande finansminister och dessförinnan jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Hon var också ansvarig för barnrättspolitiken.

    – Mitt samhällsengagemang började en gång i tiden inom barnrättsrörelsen. Som talesperson för jämställdhet och barnrätt kommer mitt fokus att ligga på kvinnors hälsa, ekonomisk ojämställdhet och våldet mot kvinnor samt på de mest utsatta barnen. Mäns våld mot kvinnor och hedersvåldet måste få ett slut och vartenda barn måste få en trygg uppväxt, säger Åsa Lindhagen.

Ulrika Westerlund, invald riksdagsledamot, tar plats i socialutskottet och blir talesperson för hbtqi-frågor. Ulrika Westerlund är ledamot i Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté, har bred erfarenhet från civilsamhället, främst hbtqi-rörelsen, med förtroendeuppdrag både i Sverige och Europa. Hon har en masterexamen i mänskliga rättigheter och har tidigare haft uppdrag som bland annat statlig utredare och projektledare på MUCF. 

   –  Jag ser mycket fram emot att kunna verka i rollen som ledamot i socialutskottet och som talesperson i hbtqi-frågor. Rätten till hälsa och lika tillgång till vård är oerhört viktiga frågor där mycket behöver göras, inte minst på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är också ett område jag ser mycket fram emot att få arbeta mer med. På hbtqi-området väntar flera viktiga reformer gällande föräldrabalken och könstillhörighetslagen, förbud av omvändelseförsök och förbättrat arbete mot hatbrott och hedersvåld, säger Ulrika Westerlund.  

Riksdagsgruppens fördelning i utskott och talespersoner

Per Bolund, språkrör och riksdagsledamot

Märta Stenevi, språkrör och riksdagsledamot

Annika Hirvonen, gruppledare, ledamot i socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson

Rasmus Ling, gruppledare och ledamot i konstitutionsutskottet

Emma Berginger, ledamot i försvarsutskottet

Leila Ali Elmi, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och integrationspolitisk talesperson

Janine Alm Ericson, ledamot i finansutskottet och talesperson för bistånd och pensioner

Camilla Hansén, ledamot i utbildningsutskottet

Daniel Helldén, ledamot i trafikutskottet

Linus Lakso, ledamot i skatteutskottet och energipolitisk talesperson 

Amanda Lind, ledamot i kulturutskottet och talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor

Åsa Lindhagen, ledamot i justitieutskottet och talesperson i jämställdhet och barnrätt

Rebecka Le Moine, ledamot i EU-nämnden och talesperson för biologisk mångfald och djurrätt

Emma Nohrén, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet 

Jan Riise, ledamot i civilutskottet 

Jacob Risberg, ledamot i utrikesutskottet

Elin Söderberg, ledamot i näringsutskottet och talesperson för klimat och landsbygd

Ulrika Westerlund, ledamot i socialutskottet och talesperson för hbtqi-frågor
Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Kontaktpersoner

Pressekreterare
Sofia Guerrero