2022-02-16 11:49Pressmeddelande

Dominika Polanska tilldelas pris ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond

Dominika Polanska, årets pristagare ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond, tillsammans med Gustav Fridolin, en av grundarna och jurymedlemmarna.Dominika Polanska, årets pristagare ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond, tillsammans med Gustav Fridolin, en av grundarna och jurymedlemmarna.

Priset ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond instiftades av Miljöpartiets riksdagsgrupp 2018 för att främja personer som verkat för att fördjupa och förnya grön idédebatt. 2021 års pristagare är Dominika Polanska.
Motivering
Dominika Polanska får priset för att hon med sin forskning om boende och bostadsfrågor bidragit till att fördjupa förståelsen av vad segregation och klyftor gör med städer och människor. Hon har också pekat på möjliga vägar framåt, och deltagit i människors arbete för bättre stadsmiljöer och livsförshållanden. Ulf Bodach Söderström hade ett särskilt intresse för bostads- och stadsutvecklingsfrågor, och brann för idén om städer som lät många olika människor bo och mötas, oavsett bakgrund eller plånboksstorlek. Därför är Dominika Polanska en värdig mottagare av priset till Ulf Bodach Söderströms minne.
 
– Jag är smickrad och stolt att ta emot priset som uppmärksammar den forskning jag bedriver. Vi står inför en klimatkris och en bostadskris och jag är glad att min forskning nått ut och gjort avtryck. Jag hoppas att ännu fler kan få upp ögonen för vad som pågår i våra städer och bostäder, och hur vi kan skapa förändring tillsammans, säger Dominika Polanska om priset.
Om priset
Ulf Bodach Söderström spelade en viktig roll arbetat med Miljöpartiets skrivna budskap, och den gröna idédebatten. Han var aktiv i alla Miljöpartiers valrörelser från den första 1982 till 2014. Miljöpartiets riksdagsgrupp beslöt 2018, på initiativ av Gustav Fridolin och Valter Mutt, att instifta ett pris i hans minne. Priset ska gå årligen till någon som fördjupat och breddat grön idédebatt. 2020 gick priset till ekonomen Nina Åkestam Wikner. I juryn för priset ingår, förutom Fridolin och Mutt, Peter Bodach Söderström och Anneli Rannamaa Söderström.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.