2022-09-29 10:53Pressmeddelande

Elin Söderberg blir MP:s nya talesperson för klimat och landsbygd

Elin Söderberg tar plats i näringsutskottet och blir Miljöpartiets nya talesperson för klimat och landsbygd. 

– Vi står inför en av mänsklighetens absolut största utmaningar. Vi måste lyssna på vetenskapen och driva politik som verkligen löser klimatkrisen. Det handlar både om att undvika de allvarligaste riskerna och tillvarata möjligheterna med klimatomställningen. Miljöpartiet har arbetat hårt för den gröna industrirevolution som nu sker i hela landet och i synnerhet norra Sverige. Jag vill växla upp detta arbete så att det bidrar till nya innovationer och företag som kommer hela landet till del och samtidigt säkerställa att det bidrar till en varaktig socialt hållbar samhällsutveckling för alla, säger Elin Söderberg. 

Elin Söderberg var tidigare distriktsordförande i Västerbotten och har erfarenhet från kommunpolitiken i Umeå.

– Sveriges landsbygd och glesbygd har över decennier sett en utveckling där tillgängligheten till samhällsservice och välfärd försämrats. Detta är en utveckling som måste vändas! För att utveckla ett hållbart samhälle tillsammans krävs goda förutsättningar att bo och verka i hela landet. Jag är därför djupt tacksam över att även ha utnämnts till landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet,  fortsätter Elin Söderberg. 

Elin Söderberg har arbetat med energi- och klimatfrågor på Länsstyrelsen i Västerbotten och som konsult i egen firma. Förra mandatperioden var hon politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordning med bland annat frågor som hör hemma i miljö- och jordbruksutskottet och i näringsutskottet. 

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Kontaktpersoner

Pressekreterare
Sofia Guerrero