2022-05-03 12:01Pressmeddelande

En budget för det nya gröna folkhemmet

Miljöpartiet vill bygga ett grönt, modernt Sverige för framtiden. Det nya gröna folkhemmet, som stärker klimatarbetet, stärker välfärden och ökar jämlikheten. Idag presenterade Per Bolund, språkrör, och Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiets vårbudgetmotion.

Med den här budgeten lägger vi grunden för att bygga det nya gröna folkhemmet. Våra övergripande budgetprioriteringar är självklara. Vi gör stora investeringar för miljön, en rättvis grön omställning, radikalt minskade utsläpp, en trygg välfärd, ökad jämställdhet och mer rättvisa. 

En snabb och rättvis klimatomställning

Klimatet är vår tids ödesfråga. Då krävs en kraftfull klimatpolitik. Samtidigt ser vi att sju av riksdagens åtta partier sviker klimatpolitiken och går till val på att öka utsläppen – trots att vi vet att kostnaderna kommer att bli enorma om vi inte gör mer redan idag. Miljöpartiet vill att Sverige skärper klimatmålen för att nå nettonollutsläpp 2035, och vi har en plan för hur det ska gå till.

– Det är nu vi behöver ta sats, vara modiga och göra det som krävs. Miljöpartiet vill se en investeringssatsning på 100 miljarder per år i tio år. Det är en historiskt stor satsning. Men sett som en investering i vår framtid, i nya gröna jobb och en stärkt grön ekonomi så är den helt rimlig, säger Per Bolund. 

Vår budget innehåller både bred och kraftfull klimat- och miljöpolitik som möjliggör för den gröna omställningen och framtidens gröna jobb, skyddar våra vatten, skogar och vår natur, ställer om Sveriges transporter från fossilt till förnybart och snabbt förbereder oss för de konsekvenser av klimatkrisen som vi står inför. 

– I budgeten som Miljöpartiet lade fram tillsammans med Socialdemokraterna i höstas fanns en historiskt stor satsning på skydd av skog och värdefull natur. Den budgeten föll och pengarna till satsningen på vår natur försvann med ett knapptryck i kammaren. Det är pengar vi vill lägga tillbaka i budgeten, säger Janine Alm Ericson.

Sverige ska inte finansiera Putins krigskassa

Det har aldrig varit tydligare än nu hur klimat och säkerhet hänger ihop. Vi behöver agera nu för att ställa om samhället och bli kvitt vårt beroende av fossila bränslen. Vi lägger därför fram massiva satsningar på energieffektivisering och på förnybar energi, och möjliggör för att mer av omställningens vinster ska komma kommunerna till del. 

– Sverige och världen behöver bli kvitt beroendet av fossila bränslen och sluta skicka pengar rakt in i Putins krigskassa. Sverige borde stoppa importen av rysk energi nu, säger Per Bolund. 

Mer internationellt samarbete, inte mindre

Vårt arbete i världen för fred, frihet och demokrati måste stärkas, men utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen går snarare bakåt än framåt. Då behövs mer internationellt samarbete, inte mindre. Samtidigt som att andra partier backar vill Miljöpartiet permanent öka biståndsramen och investera i vår gemensamma framtid. 

Ökad jämlikhet, trygghet och välfärd 

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi ger långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourernas avgörande arbete och satsar på ökad jämställdhet. Vi möter det grova våldet och gängkriminaliteten genom att satsa på polisen, på det brottsförebyggande arbetet och en jämlik skola.

I ett av världens rikaste länder ska ingen behöva leva i fattigdom. Vår budget innebär mer pengar i plånboken för dem med lägst inkomster och pensionärer, och höjda ersättningar i trygghetssystemen. 

Vi lägger också fram nya förslag på stöd till kollektivtrafiken för att sänka biljettpriserna och öka tillgängligheten. Vi investerar i vården och alla som arbetar i den, och lägger fram ett skarpt förslag som en gång för alla slår fast att tänderna är en del av kroppen och ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Läs hela Miljöpartiets vårbudgetmotion här. 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Relaterad media