2022-09-30 12:02Pressmeddelande

Jan Riise från Halland blir MP:s ledamot i civilutskottet

Jan Riise är nyinvald riksdagsledamot som nu tar plats i civilutskottet för Miljöpartiet. Han var tidigare distriktsordförande i MP Halland och aktiv i kommunpolitiken sedan 2014.

 
- Det är en fantastisk känsla att få vara här och få ge mig på de viktiga frågorna om grön omställning i samhällsplaneringen, säger Jan Riise.
 
Jan Riise är verksamhetsutvecklare på Chalmers med olika projekt inom hållbar utveckling med fokus på att göra forskningen tillgänglig. Mycket av arbetet i civilutskottet den här mandatperioden kommer handla om hur den bebyggda miljön ska klara de klimatförändringar vi står inför, något Jan Riise också forskat om.
 
 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.