2023-11-18 09:00Pressmeddelande

Kongresspris till Per Gahrtons minne

Sviatlana Tsikhanouskaya at EU Parlament in Strasburg (photo: EP Group)Sviatlana Tsikhanouskaya at EU Parlament in Strasburg (photo: EP Group)

I samband med en minnesstund på Miljöpartiets kongress på lördagen delades det första kongresspriset till Per Gahrtons minne ut.

Per Gahrton var initiativtagare och medgrundare till Miljöpartiet. Han har varit med under partiets hela resa fram till sin död i september 2023. Genom att på denna och framtida kongresser ge ett kongresspris i Per Gahrtons namn vill Miljöpartiet hedra minnet av Per Gahrton. 

Per Gahrton var en flitig skribent som skrev många böcker och hade grundmurat intresse för ideologiska frågor, såväl som demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Han hade även ett djupt internationellt engagemang, inte minst för demokratifrågor i Östeuropa och Mellanöstern. Priset ska därför gå till en person som i bred bemärkelse arbetat i Per Gahrtons anda. 

Pristagare 2023: Sviatlana Tsikhanouskaja.

Sviatlana Tsikhanouskaja är Belarus folkvalda president i exil och leder den demokratiska rörelsen mot diktatorn Aleksandr Lukasjenkos regim. Tsikhanouskaja är den främsta symbolen och hänföraren för ett fritt och demokratiskt Belarus. Att uppmärksamma henne och situationen i Belarus med Kongresspriset går helt i Per Gahrtons anda.

Per Gahrton var en sann demokrativän och stark förkämpe för mänskliga rättigheter i länder runt om i världen. Sviatlana Tsikhanouskajas kamp för demokrati och mot förtrycket i Belarus gör henne till en värdig pristagare, helt i Pers Gahrtons anda, säger Per Bolund.

Det känns värdigt och rätt att inrätta ett pris till minne av Per Gahrton. Ingen av oss kongressdeltagare hade varit här idag utan de insatser Per gjorde i partiets inledning. Hans livsgärning var enorm och imponerande, hans engagemang brett. Att utse Sviatlana Tsikhanouskaja till pristagare är något Per Gahrton hade uppskattat, säger Rasmus Ling.

Jag är hedrad att vara den första vinnaren av Per Gahrton-priset. Jag är mycket tacksam för detta erkännande och stöd för belarusiernas outtröttliga kamp för demokrati. Belarusier som inte är uppgivna av förtryck och terror är de sanna vinnarna av detta pris, och med detta pris skickar ni dem ett budskap om solidaritet, säger Sviatlana Tsikhanouskaja.

Utökad motivering

Sviatlana Tsikhanouskaja är Belarus folkvalda president i exil. Hon leder den demokratiska rörelsen för frihet och demokrati, tillsammans med belarusier runt om i världen.  Tsikhanouskajas insatser är remarkabla. När hennes man fängslades under presidentvalskampanjen 2020 steg hon fram. Hon reser nu runt om i världen för att träffa statsledningar och parlamentariker, talar inför EU och FN, för att uppmärksamma situationen i Belarus och söka omvärldens stöd. Medan maken Siarhei Tsikhanouski avtjänar ett 18-årigt fängelsestraff, fortsätter Sviatlana Tsikhanouskaja outtröttligt att kämpa för ett fritt och demokratiskt Belarus.

Per Gahrton hade grundmurat intresse för ideologiska frågor, såväl som demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Han hade även ett stort internationellt engagemang, inte minst för demokratifrågor i Östeuropa och Mellanöstern.

Miljöpartiet vill uppmärksamma president Sviatlana Tsikhanouskaja och situationen i Belarus med det första priset till Per Gahrtons minne för att rikta strålkastarljuset mot alla som kämpar för frihet och demokrati i Belarus.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Fredrik Elisson