2022-09-29 11:03Pressmeddelande

Linus Lakso blir Miljöpartiets nya energipolitiska talesperson

Linus Lakso från Eskilstuna tar plats i skatteutskottet och blir MP:s nya energipolitiska talesperson.

- Det är en stor ära att ha blivit invald i Sveriges riksdag och jag är väldigt glad att få förtroendet att arbeta med energifrågorna. VI befinner oss i två parallella kriser, klimat- och energi, och ett mycket viktig omställningsarbete väntar. Sverige måste verkligen fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, intensifiera energieffektiviseringen och snabbt bygga ut och förbättra elsystemet, säger Linus Lakso.

Linus Lakso är ordförande för Miljöpartiets partistyrelse och har varit gruppledare i Eskilstuna kommun. Han har också varit distriktsordförande i Sörmland och ordförande för MP Eskilstuna. Linus Lakso är energiingenjör och har tidigare arbetat med utveckling av förnybar energi och som hållbarhetsspecialist på Eskilstuna kommun.

 

 

 

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.