2021-12-17 14:27Pressmeddelande

Margareta Fransson (MP) från Linköping tar plats i socialutskottet

Margareta Fransson. Foto: Miljöpartiet/Henrik KarlssonMargareta Fransson. Foto: Miljöpartiet/Henrik Karlsson

Margareta Fransson från Linköping har valts in i riksdagens socialutskott, som bland annat hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor.

- Det är ett en plats där jag känner att jag kan göra stor nytta, med mina egna erfarenheter av 20 år som sjuksköterska inom högspecialiserad rehabilitering och barn- och ungdomshabilitering, säger Margareta Fransson.

- Miljöpartiet arbetar för en jämlik och god vård, med kortade vårdköer, och mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. Vi vill att skattepengarna som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten, säger Margareta Fransson.

Utöver uppdraget i socialutskottet är hon också Miljöpartiets talesperson i frågor om AI, artificiell intelligens.

- Utvecklingen inom AI går snabbt och kommer att bidra till stora förändringar, inte minst inom hälso- och sjukvården, säger Margareta Fransson. 

Margareta Fransson är 50 år och bosatt i Linköping. Hon har ett långt förflutet som regionpolitiker i Östergötland. Hon är ledamot i Miljöpartiets partistyrelse och sitter i riksdagen sedan september 2021, där hon ersätter Rebecka Le Moine som är föräldraledig.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.