2022-12-02 09:49Pressmeddelande

Martin Marmgren invald till MP:s partistyrelse

Tidigare riksdagsledamot Martin Marmgren, 47 år, har av Miljöpartiets förtroenderåd valts in som ny ledamot i partistyrelsen. Det är Miljöpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består av 17 ledamöter inklusive språkrören. 

- Jag är oerhört tacksam för förtroendet. Det känns hedrande att ingå i partistyrelsen, speciellt i en tid när Miljöpartiet behövs mer än någonsin. Jag ser fram emot att kunna bidra i  frågor om social hållbarhet där jag har lång erfarenhet, säger Martin Marmgren.

Riksvalberedningen eftersträvar balans mellan förnyelse och kontinuitet, där hänsyn tas till en rad faktorer, där exempelvis kompetens, erfarenhet och politisk inriktning ingår. Motiveringen för att nominera Martin Marmgren till en plats i Miljöpartiets högsta organ var bland annat att han har stor kunskap inom social hållbarhet i allmänhet och rättspolitik, segregation och socialt utanförskap/social inkludering i synnerhet.

Martin Marmgren var under föregående mandatperiod riksdagsledamot invald för Stockholms läns valkrets och Miljöpartiets dåvarande rättspolitiske talesperson. Martin Marmgren är polis med lång erfarenhet av yrket, bland annat som gruppchef och områdespolis i Järva i Stockholm. Han har varit en flitig rättspolitisk debattör och även förtroendevald politiker i Solna. 

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.