2021-04-30 09:39Pressmeddelande

Miljöpartiet begär särskild debatt om hur samhället långsiktigt kan öppnas

Karolina SkogKarolina Skog

Idag har Miljöpartiet begärt en särskild debatt i riksdagen om hur samhället långsiktigt kan öppnas. 

– Det är hög tid för en allmän debatt om hur vi kan öppna samhället. Denna debatt handlar om hur vi långsiktigt kan kombinera ett öppet samhälle och en säker hantering av smitta, säger Karolina Skog.

Sverige och världen har varit i en exceptionell situation under mer än ett års tid av pandemi. Grundläggande rättigheter har temporärt avskaffats eller kringskurits kraftigt. Restriktionerna har drabbat de svagaste i samhället hårdast. Näringsidkare, kulturskapare och föreningslivet har fått hårda slag mot sin verksamhet. Men nu rullas vaccinationsprogrammet ut till befolkningen i snabb takt och gör det möjligt att se ett nytt liv framför oss. Mot bakgrund av detta vill Miljöpartiet begära en särskild debatt i riksdagen.

– Det mesta talar för att vi kommer att leva med smittan under lång tid och att åtgärder för att hantera det kommer att behövas. Miljöpartiet vill genom denna debatt få till en gemensam diskussion om hur partierna ser på smittskydd, i relation ett öppet samhället och värnande av demokratiska rättigheter och jämlikhet, säger Karolina Skog.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Relaterad media