2021-08-12 05:05Pressmeddelande

Miljöpartiet begär särskild debatt om klimatnödläget

Märta Stenevi, språkrör (MP)Märta Stenevi, språkrör (MP)

Klimatförändringarna och deras påverkan på Sverige är mer aktuella än någonsin. Det krävs skarpa politiska beslut för att minska utsläppen. Därför är det rimligt att varje parti ska behöva redogöra för vilken politik de vill se för klimatet. Miljöpartiet begär nu en särskild debatt i riksdagens kammare med anledning av IPCC:s rapport.

FN:s klimatpanel IPCC har publicerat en ny rapport och forskningen är tydlig: Vi befinner oss i en klimatkris. Med nuvarande takt riskerar vi att bara inom några år ha missat 1,5-gradersmålet. 

I rapporten tydliggörs de effekter som klimatförändringarna har i form av extremt väder och särskilt utrymme ägnas åt att beskriva effekter för varje världsdel. I Sverige och norra Europa rapporteras redan observerade förändringar i form av extremare väder. 

- Vi befinner oss i ett klimatnödläge och det är dags för politiska partier att visa vilken politik de vill gå fram med för att minska utsläppen. Vi är redo att ta de beslut som krävs och förbjuda fossila bilar och bränslen, skydda den biologiska mångfalden och snabbt ställa om svensk industri, byggbranschen och jordbruket, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.