2022-10-03 11:33Pressmeddelande

Miljöpartiet får två tunga ordförandeposter i utskotten

Nu står det klart att Miljöpartiet får två ordförandeposter i riksdagens utskott. Amanda Lind blir ordförande för kulturutskottet och Emma Nohrén intar ordförandeposten i miljö- och jordbruksutskottet. Den pågående klimatkrisen och vikten av att värna mänskliga rättigheter och den fria kulturen gör ordförandeskapen mycket viktiga för partiet.

Amanda Lind, tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister, blir ordförande för  kulturutskottet.

- Jag är mycket hedrad över att få ordföranderollen i kulturutskottet. Nu är viktigare än någonsin att vi försvarar den fria kulturen, mänskliga rättigheter och det fria ordet. Som ordförande kommer jag att arbeta hårt för att värna den fria konsten och public service oberoende, säger Amanda Lind.

- Det är många viktiga frågor som måste landa rätt denna mandatperiod. Allt ifrån bemannade skolbibliotek, det nya mediestödet och konstnärers sociala villkor till att vi håller i återhämtningen efter pandemin för både kulturlivet och idrottsrörelsen. Jag ser mycket fram emot att leda kulturutskottets arbete på ett konstruktivt sätt för att få bra beslut på plats, men också vara en skarp opposition och en blåslampa på regeringen när det behövs. Vi måste i alla lägen stå upp för ett fritt och starkt kulturliv, fortsätter Amanda Lind.

För Miljöpartiet har Amanda Lind ansvarar för Miljöpartiets kultur- och idrottsfrågor och är även ny talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor. Amanda Lind är nyinvald i riksdagen men har en bred politiskt erfarenhet som tidigare kommunpolitiker, partisekreterare och minister. 

Emma Nohrén blir ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. 

- Klimatkrisen är mänsklighetens största hot och därför blir ordförandeskapet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott extra viktigt och hedersamt. Kan det finnas ett finare uppdrag för en miljöpartist? Jag ser fram emot att få leda riksdagens arbete i dessa viktiga frågor och jag tror och hoppas att mina erfarenheter som ordförande för Miljömålsberedningen kommer att vara hela utskottet till gagn. Det är svårt att inte känna oro över vad den kommande regeringen ska företa sig på klimat- och miljöområdet. Det handlar om nedskärningar,, urholkning av strandskyddet, ohållbart skogsbruk och minskat skydd av värdefull natur. Så det blir en viktig uppgift att granska regeringens arbete och vara en konstruktiv och ihärdig opposition, säger Emma Nohrén.

Emma Nohrén var ledamot 2014-2018 och representerade då partiet i miljö- och jordbruksutskottet och utrikesutskottet. Emma Nohrén är ordförande för Miljömålsberedningen och har  lång erfarenhet från kommunpolitiken. Hon är  distriktsordförande i Västra Götalands distrikt med 49 kommuner och är särskilt kunnig när det gäller havs- och vattenfrågor.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.