2022-02-18 13:00Pressmeddelande

Miljöpartiet kallar miljöministern till riksdagen

Danmark dumpar förorenade muddermassor nära den svenska gränsen och nära det skyddade Natura 2000-området. På Miljöpartiets initiativ har i går riksdagens Miljö- och jordbruksutskott kallat Miljöminister Annika Strandhäll, Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen i Skåne för att få frågor besvarade.

Dumpningen är en del av projektet att bygga en ny halvö, Lynetteholm, i Köpenhamn. Svenska myndigheter har uttryckt stark oro för planerna, men Danmark har ändå inlett dumpningen. Myndigheternas kritik mot Danmark rör främst slampdumpningens mycket allvarliga konsekvenser för den känsliga havsmiljön i och omkring Öresund, valet av dumpningsplatser nära den svenska gränsen och risken för flödespåverkan av saltvattentillförseln till Östersjön.

– Det är konstigt att regeringen inte reagerat alls sen Danmark påbörjat dumpningen av förorenade muddermassor, trots den starka oro Sverige uttryckt. Att Annika Strandhäll ”följer frågan” är otillräckligt när svenska vatten förorenas. Hon behöver förklara vad regeringen avser göra härnäst för att skydda den unika havsmiljön i Öresund, säger Per Bolund.

Per Bolund arbetade aktivt med frågan under sin tid som miljöminister och hade flera möten med Danmark, på ministernivå, där den svenska oron för projektet fördes fram. Miljöminister Annika Strandhäll har endast uttalat att hon ”följer frågan”, och Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att regeringen inte kommer att ”ta den danska regeringen i örat”

– Miljöpartiet kräver att den danska regeringen omedelbart stoppar dumpningen av slam i Öresund, att den svenska regeringen fortsätter kontakterna på högsta nivå med den danska regeringen, och att Danmark pausar planerna tills Esbo-samråden är avslutade, säger Per Bolund.

– Miljöpartiets motvision mot Danmarks planer är att ge den unika miljön i Öresund ett långsiktigt och stabilt skydd. Värdet av att den unika miljön i Öresund skyddas kan inte nog betonas, fortsätter Per Bolund. 

Kort om Öresund:
I Öresund finns många djur och växter som har försvunnit helt från andra delar av kusten, tack vare att området varit skyddat från bottentrålning och aktiva fiskeredskap i nästan hundra år. Området fungerar som en refug, en tillflyktsort, från vilken dessa arter kan sprida sig till resten av kuststräckan där många av dessa arter försvunnit för länge sedan. Det är av nationell betydelse att ge Öresund ett stabilt skydd.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.