2021-03-25 06:45Pressmeddelande

Miljöpartiet lanserar ny politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Rätten att leva livet – politik mot hedersrelaterat våld och förtryck.Rätten att leva livet – politik mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté presenterar idag sin nya rapport om hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten innehåller ett stort antal politiska förslag för alla politiska nivåer.

– Friheten att själv utforma sitt liv är en mänsklig rättighet. Miljöpartiet har i regering kunnat göra viktiga lagändringar och omfattande satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck, med de här förslagen vill vi nu få mer kraft i det fortsatta arbetet, säger Helena Hellström Gefwert, sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté.

Rapporten innehåller en genomgång av läget och vad som har gjorts de senaste åren, samt ett stort antal förslag för alla politiska nivåer.

– Det finns idag för lite forskning och utvärdering av program för att att förändra hedersnormer, kunskapsläget måste höjas. Det behövs också särskilda satsningar för att kvinnor i utsatta områden ska få egen försörjning och därmed ökad egenmakt. I rapporten slår vi även fast att så kallade oskuldskontroller och utfärdande av oskuldsintyg är övergrepp som ska förbjudas, säger Helena Hellström Gefwert.

Miljöpartiets jämställdhetskommitté tog 2012 fram rapporten Rätten att leva livet där partiets ståndpunkt i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck för första gången utvecklades. Denna uppdaterade version tar ett helhetsgrepp om frågan politiskt idag.  Rapporten innehåller åtgärder för att stärka det brottsbekämpande arbetet, men också kunskapshöjande och förebyggande åtgärder.

– Samhällets stora utmaning är det förebyggande och långsiktiga arbetet för att skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbete som görs idag är inte tillräckligt. Ingen som lever eller växer upp i Sverige ska behöva leva under det förtryck som hedersnormer innebär, säger Helena Hellström Gefwert.

Läs mer om förslagen i rapporten Rätten att leva livet.

Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté utses av partistyrelsen. Kommittén arbetar för att främja jämställdhets- och mångfaldsfrågorna internt i partiet och med att utveckla Miljöpartiets politik på området.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.