2022-06-03 12:48Pressmeddelande

Miljöpartiet vill satsa på mammorna

Idag presenterar Miljöpartiet en storsatsning på 11 miljarder kronor och en plan för hur vi kan stärka jämlikheten för alla. I sitt tal under politikerveckan i Järva riktade sig Märta Stenevi direkt till mammorna: ‘’Vi har alltför många barn som växer upp i fattigdom i Sverige idag. Alltför många barn saknar framtidstro därför att de redan i småskolan möter en vuxenvärld som dömer ut dem. Alltför många barn går hungriga till skolan, i Sverige, idag".

Miljöpartiet går till val på att bygga det nya gröna folkhemmet, ett hållbart samhälle där alla människor får plats och har lika bra förutsättningar till ett bra liv. Men det vi istället ser idag är en utbredd utsatthet och ett ekonomiskt och socialt utanförskap som särskilt drabbar vissa människor och områden. 

– Efter decennier av politik som konsekvent prioriterat bort Sveriges socioekonomiskt utsatta lever vi i ett land med stora klyftor. Det är en trend som måste brytas. Alla ska med när Sverige ställer om, och en nyckel till ett samhälle som håller ihop är att lyfta barnen och kvinnorna i våra politiskt eftersatta områden, säger Märta Stenevi.

11 miljarder för ett jämlikhetskliv

Idag presenterar Miljöpartiet ett stort paket på 11 miljarder kronor med satsningar på några av de områden som alltför länge varit politiskt eftersatta. Det är en jämlikhetsreform för att lyfta de människor i Sverige som har det absolut tuffast idag – ut ur fattigdom, ut ur utanförskap, in i det gröna folkhemmet.

Jämlikhetsklivet – storsatsning på jämlikhet för alla

För mer information om varje förslag, se bilagan.

Förstärkt stöd till föräldrar och barn

 • Tidiga insatser för föräldrar genom ökad samverkan mellan förskola, BVC och socialtjänst för att tidigt upptäcka behov och sätta in insatser.

 • Fler öppna förskolor med språkstöd och samhällskontakter.

 • Tidiga insatser för barn i riskzon för kriminalitet – lär av Danmarks modell “De aktive drenge”.

 • Öka vårdens roll i det förebyggande arbetet med barn och unga i riskzon.

 • Reglera kommunernas brottsförebyggande ansvar i lag och skapa lokala samarbeten under ledning av kommunen.

Skola, förskola och fritids 

 • 2,5 statliga miljarder för att stärka likvärdigheten i skolan.

 • Inrätta ett likvärdighetsbidrag för förskolan på 2 miljarder.

 • Ge kommunerna ett ansvar att följa upp de barn över tre år som inte tar del av förskolan och aktivt erbjuda deras föräldrar en förskoleplats varje år.

 • Ge alla barn rätt till fritids.

Stärk myndigheternas närvaro 

 • Förstärk polisen med 500 miljoner för att frigöra resurser för fler områdespoliser.

 • Öka förtroendet mellan människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden och myndigheterna genom mer uppsökande verksamhet, bättre samhällsintroduktion och genom att fler myndigheter, stadsdelsförvaltningar och kommunkontor flyttar till dessa områden. 

Stärkt etablering i arbets- och samhällslivet 

 • Fler jobb till utrikesfödda kvinnor.

 • Utöka statsbidraget för kvinnors organisering för att stärka kvinnors självständighet och rättigheter.

 • Minska boendesegregationen – skärp bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner tar sitt ansvar för att skapa blandade bostadsområden och återinför investeringsstödet för att bygga hyresrätter.

Tryggare områden och starkare civilsamhälle 

 • Skapa trygga offentliga miljöer.

 • Stärk civilsamhället permanent med 1 miljard.

Stärkt stöd till brottsoffer och anhöriga

 • Förbättra brottsofferstödet.

 • Öppna en ny nationell stödlinje för anhöriga till gängkriminella.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi