2023-03-13 13:12Pressmeddelande

Miljöpartiets följdmotion på regeringens Natoförslag

Idag lämnar Miljöpartiet in en följdmotion i riksdagen med anledning av regeringens förslag som möjliggör ett svenskt medlemskap i Nato. Miljöpartiet vill att Sverige fortsatt ska vara en självständig röst för mänskliga rättigheter, demokrati, nedrustning och fred. Därför föreslås i en följdmotion att vi bland annat ska lagstifta mot kärnvapen på svensk mark och att Sverige i Nato ska verka för ett starkt demokratikriterium. 

Miljöpartiets kommer i riksdagen att rösta nej till ett svensk medlemskap i Nato eftersom försvarsalliansen är en kärnvapenallians där även auktoritära stater är medlemmar.  Det är dock tydligt att det finns en bred majoritet i riksdagen för ett svenskt medlemskap och vi lägger därför också samtidigt fram förslag på hur vi inom Nato kan verka för demokrati och nedrustning, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. 

I regeringens proposition framgår det att regeringen vill att Sverige går in förbehållslöst i Nato - trots att det är möjligt att med olika verktyg ställa krav på villkoren för vårt medlemskap. Om inget oförutsett händer är Sverige medlem i försvarsalliansen innan året löper ut. Det kommer att påverka vår utrikespolitiska självständighet radikalt och ställa oss inför flera beslut där vi tvingas kompromissa av med grundläggande demokratiska värderingar till förmån för lojalitet med en militär allians.

Miljöpartiets viktigaste krav vid ett svenskt medlemskap:

Säkerställ att inga kärnvapen förs in på svenskt territorium.
Kärnvapen på svensk mark skulle utöka hotbilden mot Sverige och Norden. Dessutom undermineras det globala nedrustningsarbetet. Därför vill Miljöpartiet se ett lagstadgat förbud mot kärnvapen på svensk mark. Det skulle stärka säkerheten i den skandinaviska regionen och dessutom ligga i linje med våra grannländer som har liknande regelverk.

Inför principen om No first use i Nato.
Nato-principen om First use tillåter alliansen att som första aktör i en konflikt introducera kärnvapen. Principen försvårar globala nedrustningsinitiativ eftersom den medför att ett överhängande hot om kärnvapen alltid kvarstår. Miljöpartiet vill att Nato i stället följer principen om No First Use som innebär att Nato aldrig får vara först med att använda kärnvapen.

Säkerställ att Sverige ingår i en allians av demokratier - inför ett demokratikrav i Nato.
Vi har de senaste månaderna kunnat följa en fars där den svenska regeringen i fråga efter fråga tvingats vika ner sig för den auktoritära regimen i Ankara.  Den turkiske despoten ställer krav på krav och regeringen följer vackert efter. Nato måste införa ett demokratikrav, så att bara länder som uppfyller grundläggande demokratiska kriterier ska få vara medlemmar.

Hela Miljöpartiets följdmotion finns här. 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi

Relaterad media