2023-06-28 13:30Pressmeddelande

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi presenterar ny politik i Almedalen för klimatanpassning och krisberedskap

Miljöpartiets språkrör Märta SteneviMiljöpartiets språkrör Märta Stenevi

Idag presenterar Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi ny politik för klimatanpassning och krisberedskap. 

– På bara några veckor har ofattbara fem miljoner hektar mark brunnit i Kanada, en yta lika stor som Nederländerna. Bilderna från bränderna liknar ett helvete. Ett helvete som påverkar hela den amerikanska kontinenten. 55 miljoner invånare andas nu den giftiga röken från skogsbränderna. Hela samhället och världen måste anpassas efter ett förändrat klimat, samtidigt som vi får ner utsläppen, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Miljöpartiets förslag:

Inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för klimatanpassning och krisberedskap. Arbetet med klimatanpassning är dyrt och kräver stora investeringar under lång tid. Den ryckighet som hittills präglat dagens arbete försvårar arbetet med klimatanpassning för både kommuner och myndigheter. I förlängningen leder detta till att nödvändiga investeringar och förberedelser uteblir. Miljöpartiet vill därför inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för klimatanpassning och krisberedskap. Detta arbete förutsätter både långsiktighet och bredd, och kräver därför en struktur för samarbete över både block- och partigränser.

Håll oppositionen underrättad. En effektiv krisberedskap förutsätter att alla aktörer som berörs hålls informerade. Utan information om läget och regeringens föreslagna åtgärder finns dels en risk för att oppositionen försvårar regeringens arbete. Men denna typ av struktur är också viktig för att regeringens arbete ska kunna granskas, vilket är en av oppositionens viktigaste uppgifter i en parlamentarisk demokrati.

Miljöpartiet har tidigare lagt fram förslag på: 

  • 500 miljoner till klimatanpassning i befintlig bebyggelse (Budgetmotion 2023). Vi vill möjliggöra för olika aktörer som kommuner, kommunala bostadsbolag, intresseföreningar och privata aktörer, att söka stöd för att klimatanpassa redan bebyggd miljö mot skyfall och värmeböljor för att skydda människors liv och hälsa, viktig infrastruktur, fastigheter och miljö.

  • Nio miljarder till klimatanpassning (Budgetmotion 2023). Ansvariga myndigheter behöver resurser för att genomföra konkreta åtgärder inom vattenhantering, livsmedelsförsörjning, klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och värmeböljor. Miljöpartiet inkluderade därför en investering på nio miljarder över en treårsperiod i vår skuggbudget.

  • En miljard för att katastrofsäkra sommaren 2023 (Vårbudgetmotion 2023). I takt med att larmklockorna från forskarna började ringa allt högre valde Miljöpartiet att skjuta till en miljard i vårbudgeten för att katastrofsäkra sommaren 2023. Exempelvis skulle dessa pengar gå till utbildningsinsatser om värmevård för personal som möter riskgrupper och för att utforma mötesplatser där människor kan svalka sig, där det annars inte finns natur eller vatten.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare för Daniel Helldén
Tova Kibal
pressekreterare för Amanda Lind
Caroline Wiklund