2023-02-21 05:30Pressmeddelande

Miljöpartiets valanalys är klar

Valanalysen visar att Miljöpartiets valrörelse både hade styrkor och svagheter. Efter en lång period av låga opinionssiffror lyckades Miljöpartiet valspurta och lyfta resultatet till det femte bästa någonsin på nationell nivå. Men lokalt och regionalt gick det sämre.

– Vi gjorde en bra valrörelse och klarade riksdagsspärren med god marginal. Historiskt har vi oftast tappat de sista veckorna innan val, men den här gången gjorde vi en stark valspurt och blev större i valet än i opinionsmätningarna innan, säger Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing.

Nationellt lyft nåtte inte regioner och kommuner

Miljöpartiet ökade stödet brett i landet, i 75 procent av alla kommuner. Uppgången på nationell nivå bidrog dock inte till att lyfta resultaten på samma sätt regionalt och kommunalt.

Miljöpartiets långsiktiga strategier låg till grund för såväl valplan som kommunikationsplan före valet. Långsiktigheten som det innebar gjorde att prioriteringar blev tydliga och planeringen enklare. Att strategierna i första hand behandlade partiets arbete på nationell nivå fick konsekvensen att de regionala och kommunala nivåerna inte kunde dra nytta av strategierna.

– Det jag är mest självkritisk till är att jag upplever att vi har haft för svag sammanhållning i partiet. Partivänner i små avdelningar och distrikt har inte haft det stöd som de har behövt, säger Katrin Wissing.

Nidbild starkare än egen bild

En annan utmaning som hon ser är den negativa bilden av Miljöpartiet. Utvärderarna pekar på att det faktum att vi suttit i regering under lång tid påverkar den bild som framför allt unga väljare har av Miljöpartiet. Förtroendet för partiet är lågt i vissa grupper och den negativa bilden av partiet gör det svårt att nå ut med politiken och bygga förtroende för språkrören.

– Vi har varit dåliga på att sätta bilden av oss själva samtidigt som andra har varit desto bättre på att sätta nidbilden av oss. Deras bild av vilka vi är och vad vi vill fick fäste, och vi har inte lyckats vända den, säger Katrin Wissing.

Framåt

Utifrån valanalysen har partiledningen pekat ut några områden som partiet behöver fokusera på under den kommande mandatperioden:

  • Vi är ett parti och vi behöver stärka hela vår organisation på alla nivåer och i hela landet.

  • Vi behöver tydliggöra varför Miljöpartiet är viktigt även lokalt och regionalt.

  • Förtroendet för språkrören behöver öka.

  • Vi behöver stärka förtroendet för att Miljöpartiet har lösningar på samhällets alla utmaningar är viktigt för att fler ska känna att Miljöpartiet är ett alternativ.

  • Ett långsiktigt och konsekvent varumärkesarbete ska initieras.

  • Vi ska hålla fast vid beslutade strategier, eftersom det ger arbetsro och bidrar till en stark valspurt.

  • Det strategiska arbetet behöver tydligare inkludera partiets alla nivåer.  

  • Det blir viktigt att fortsätta upprätthålla våra goda relationer till civilsamhället, inte minst nu när många av de frågor som drivs av civilsamhället nedprioriteras och deras roll ifrågasätts av den sittande regeringen.

Läs valanalysen här.
Läs partiledningens slutsatser av valanalysen här.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare för Amanda Lind
Caroline Wiklund

Relaterad media