2023-04-27 12:01Pressmeddelande

Miljöpartiets vårbudgetmotion 2023

Janine Alm Ericson

Idag presenterar Miljöpartiet sin vårbudgetmotion som fortsätter att lägga grunden för det gröna samhällsbygget. De största satsningarna görs på klimatet, välfärden och hushållens ekonomi.

Vi kan möta skenande priser och ökad fattigdom med mer fördelningspolitik och en större välfärd. Vi kan möta en eskalerande klimatkris med riktiga investeringar i den gröna omställningen, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet. 

Så bygger vi det gröna samhället
I höstbudgeten lade MP grunden till det gröna samhället som minskar såväl utsläppen som de ekonomiska klyftorna. Där ingick bland annat en investering på 100 miljarder i klimatomställningen, en stor utbyggnad av förnybar energi, satsningar på energieffektivisering och välfärden. Nu fortsätter vi bygga ett mer rättvist och grönt Sverige.  

En snabb klimatomställning och stopp av miljöslakten
Miljöpartiet gör offensiva satsningar för att sänka utsläppen, värna miljön och skydda den biologiska mångfalden. För att möta det planetära nödläget innehåller vår budget en kraftfull miljö- och klimatpolitik, som skapar nya gröna jobb, stärker skyddet av hav och natur.  

Vi stärker havsmiljöarbetet, ger fler chansen att köpa en elbil och satsar på kollektivtrafiken.Budgeten förbereder oss också på konsekvenserna vi redan ser av klimatkrisen och vi satsar en miljard kronor på klimatanpassning under 2023. Vi lägger även fram omställningsstöd till två branscher, fiskenäringen och minkfarmerna. Vi vill flytta ut trålgränsen för det kustnära fisket och införa ett totalt fiskestopp på ålen, yrkesfiskarna och de som innehar ålfiskerätter ska kompenseras ekonomiskt, säger Janine Alm Ericson.  

Ett samhälle för alla
Allt fler svenska hushåll har svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste. Här krävs kraftiga åtgärder för att alla familjer ska ha råd med hyra och mat på bordet. Tyvärr lyste dessa satsningar med sin frånvaro i regeringens budget. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

Vi vill inte dra ned på välfärden. Därför meddelar vi redan nu att de generella statsbidragen i vår höstbudget kommer att vara 24 miljarder under 2024. Det handlar om vård för sjuka och äldre, det handlar om en skola som ska ge varje barn de bästa förutsättningarna för att lära sig, det handlar om kulturskolan och socialtjänsten. Det handlar om att bygga ett starkt samhälle tillsammans, menar Janine Alm Ericson.

Miljöpartiet skriver i budgetmotionen att det krävs kraftiga åtgärder i en absolut närtid för att alla familjer ska ha råd med hyra och mat på bordet. I partiets egna förslag ingår att slopa matmomsen på basvaror, införa gratis frukost i skolan och att det förhöjda bostadsbidraget också ska märkas i plånboken hos de som uppbär försörjningsstöd. 

Budgeten i sin helhet finns nedan.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Carolina Bruseman

Relaterad media