2022-02-11 11:38Pressmeddelande

MP begär att Säpo, Socialstyreslen och Myndigheten för psykologiskt försvar bjuds in till riksdagen

Med anledning av desinformationskampanjen riktad mot landets socialtjänst har Martin Marmgren, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (MP), begärt att Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen och Myndigheten för psykologiskt försvar ska bjudas in till riksdagen för att ge justitieutskottet och socialutskottet en uppdatering av lägesbilden, och för att ge information om risker, sårbarheter och eventuella behov av politiska åtgärder.

– Det är oerhört allvarligt att dessa lögner sprids. Dels innebär det en direkt risk för hot, våldshandlingar och för islamistisk radikalisering, men det kan också ytterligare försvåra socialtjänstens otroligt viktiga arbete med att ge utsatta barn stöd och hjälp, säger Martin Marmgren.

Detta är en påminnelse om hur känsligt vårt samhälle är för påverkanskampanjer och ”fake news”, och att vi behöver ha ett strukturerat arbete för att öka vår förmåga att möta den här sortens irreguljära hot.

– Jag har själv som polis under många år mött föräldrar som tror att socialtjänsten tar deras barn om de på något sätt gränssätter dem, eller om de skulle uttrycka ett behov av stöd. Konsekvensen är att färre barn får hjälp och att de insatser som sätts in inte sällan kommer när det redan gått riktigt illa, säger Martin Marmgren.

Sveriges arbete med att bemöta och minska vår sårbarhet för påverkansoperationer behöver stärkas. Det innebär bland annat lämplig förmåga att kunna försvara oss mot aktörer som är ute efter att skada vårt land. Men vi behöver också göra det grundläggande och långsiktiga värv som bygger motståndskraft ute i alla delar av samhället. Här behövs ett specifikt och riktat arbete med att tidigt nå ut till och bygga allianser med familjer som befinner sig i utanförskap.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.