2022-08-05 11:56Pressmeddelande

MP går till val på stärkt allemansrätt och strandskydd

Märta Stenevi (MP) presenterar politik för stärkt strandskydd i samband med ett bad vid den omdebatterade helikopterplattan vid Viggbyholm i Täby (utanför Stockholm) som blivit känd tack vare aktionen “Folkets bad”.Märta Stenevi (MP) presenterar politik för stärkt strandskydd i samband med ett bad vid den omdebatterade helikopterplattan vid Viggbyholm i Täby (utanför Stockholm) som blivit känd tack vare aktionen “Folkets bad”.

Allemansrätten är hotad. Den lagstiftning som garanterar allmänhetens tillgång till natur, vatten och skog idag löper stor risk att luckras upp steg för steg. Men vi ser också hur dagens lagar och regler inte följs. Strandskyddet har även en viktig roll i att skydda vår värdefulla natur, sjöar och hav.

Miljöpartiet går därför till val på stärkt allemansrätt och åtgärder för att skydda och utveckla strandskyddet. Men också att säkerställa efterlevnaden av rådande lagstiftning. Vi lanserar nu därför tre förslag. 

  • Stärk strandskyddet i områden med högt exploateringstryck. Exploateringsgraden av kustremsan på fastlandet är idag redan väldigt stor. Exempelvis är nästan halva kustremsan på fastlandet i Stockholms län redan exploaterad. Detta har skett i skuggan av gällande lagstiftning genom en lång rad dispenser, och risken är stor att kommer denna utveckling att fortsätta både i Stockholmsområdet och i andra delar av landet. Miljöpartiet vill därför stärka strandskyddet i områden med högt exploateringstryck, genom att begränsa antalet grunder för dispens.

  • Stärk efterlevnaden av rådande lagstiftning. Annekteringen som de boende gjort av kommunens mark i Täby understryker behovet av att också förbättra efterlevnaden av rådande lagstiftning. Detta är alltså redan idag olagligt. Motsvarande sak händer på en rad platser över hela Sverige, och vi vill att fler kontroller görs så att utvecklingen motas. 

  • Höj straffen för olovlig markanvändning. Det växer idag fram en kultur där villa- och markägare tar sig allt större rättigheter på bekostnad av det allmänna. Straffen för olovlig markanvändning är fortsatt extremt låga. Idag behöver de som döms bara betala för tiden som länsstyrelsen lägger ned på att pröva frågan. Vi vill införa kännbara böter för den som olagligen tar mark i anspråk.

 - Det vi ser i Täby, och längs hela den svenska kusten, är hur villa- och markägare tar sig rätten att bryta mot lagen och lägga beslag på mark de inte äger eftersom det i princip råder straffrihet om de blir påkomna. Dessa gangsterfasoner gör att tillgången till bad och hav blir en klassfråga. Men tillgången till natur är viktig för oss alla, oavsett inkomster, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna.  

Det senaste året har vi sett hur Moderaterna vill skrota strandskyddet och därmed allemansrätten, vilket skulle innebära katastrof både för djur, växter och vatten, och för en jämlik tillgång till naturen. 

Miljöpartiet går därför till val på att stärka allemansrätten och skydda strandskyddet, så att vår svenska natur fortsätter vara till för alla - inte bara för de rikaste”,  säger Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet. 

Miljöpartiet går till val på parollen “Alla ska med när Sverige ställer om” och fler vallöften kommer presenteras inom kort.

Kontakt:

Frida Färlin, pressekreterare Märta Stenevi 

072-209 64 66

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi