2023-01-31 12:51Pressmeddelande

MP håller presskonferens i Jokkmokk med nyheter om samers rättigheter

Med Märta Stenevi, Amanda Lind och Henrik Blind. 

Plats: Läntas kåta, marknadsplatsen, Jokkmokk

Tid: 11.30 torsdagen 2 februari 2023 

Anmälan: Frida Färlin, pressekreterare, 0722-09 64 66, frida.farlin@mp.se 

___________________________ 

 

Stenevi, Lind och Blind på plats på Jokkmokks marknad onsdag och torsdag 

Idag, tisdagen den 31:e januari, stiger Märta Stenevi och Amanda Lind på nattåget till Norrbotten för att besöka Jokkmokk. Programmet har fokus på landsbygdsutveckling och mathantverk, samisk kultur, arbetet med sanningskommissionen, skogen och markägares möjligheter att ställa om skogsbruket, trycket på rennäringen, de målkonflikter som finns kring gruvor, klimatförändringarna, grön omställning och de möjligheter och utmaningar som lokalsamhällen i norr står inför i och med nyindustrialiseringen. 

På torsdagen presenterar MP ett paket med fokus på samers rättigheter på en presskonferens i Läntas kåta på marknadsområdet. 

- Jag ser mycket fram emot att återvända till Jokkmokk, träffa gamla vänner och få tala med de som är ytterst drabbade av klimatförändringarna. Samhällena i norr står inför stora utmaningar de kommande åren och samerna är särskilt utsatta. Därför ser jag också fram emot att presentera nyheter för att stärka deras rättigheter, säger Märta Stenevi (MP), språkrör. 

- Jag har länge kämpat för samernas kultur och rättigheter, de är en av våra nationella minoriteter och hamnar ofta i kläm. Inte minst har de blivit skamligt behandlade av den svenska staten historiskt sett. Deras rättigheter måste stärkas, nu presenterar vi förslag på ett viktigt steg i den riktningen, säger Amanda Lind (MP), riksdagsledamot i Kulturutskottet och talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor.

- Den gröna rörelsen är stark i Jokkmokk, Miljöpartiet fick sitt allra bästa resultat här. Därför är jag glad och stolt att vi nu ska presentera viktiga nyheter för det samiska folket här, säger Henrik Blind (MP), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen Jokkmokk, gruppledare för Miljöpartiet Jokkmokk.

___________________________ 

PROGRAM

Märta Stenevi, Amanda Lind, Henrik Blind 

ONSDAG 1 FEBRUARI 

Onsdag kl. 07:30-09:00

Studiebesök i Vuollerim, ordnat av Team VIVA, Lapland Vuollerim, Mathantverket Vuollerim, Fjällko Gården Vuollerim.

Hotell Vuollerim Gästgiveriet, Bodenvägen 7, Vuollerim

Onsdag kl. 09:15-09:25

Besök vid Europas längsta torrfåra vid Letsi kraftverk i Lilla Lule älv.

Letsi kraftverk

Onsdag kl. 10:00-11:30 

Filmen Sjumilaskogen av Tor Tuorda

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

Onsdag kl. 11:30-12:30  

Möte med Brita-Stina Sjaggo, renskötare och mottagare av Naturskyddsföreningens skogspris 2021 samt med Naturskyddsföreningen Jokkmokks ordförande Lars-Thure Lindholm.

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 

Onsdag kl. 12:30-13:00 SCHEMALAGD TID FÖR PRESS
Möjlighet till intervju. Bokas via pressekreterare Frida Färlin. 

Märta Stenevi talar gärna om skogen och trycket på rennäringen med morgonens samtal som grund. 

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

Onsdag kl. 13:00-14:00

Lunch med Karin Beland Lindahl vid Luleå tekniska universitet som tillsammans med andra forskare sammanställt resultat från nästan tio års forskning om gruvmotstånd och gruvrelaterade konflikter i Sápmi och övriga Sverige.

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 

Onsdag kl. 14:30-15:15

Träffa renskötare Jonas Vannar. 

Onsdag kl. 15:45-17:00

Amanda Lind invigningstalar.

Invigning av fem tillfälliga utställningar: Mijá árbi–Vårt arv, Lávkkit, Identity on the line, Lávdi lea du–Scenen är din! och Buildning for northern sovereignty. 

Mer information

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

Onsdag kl. 17:30-18:15

Invigningen av Jokkmokks marknad.

___________________________ 

TORSDAG 2 FEBRUARI

Torsdag kl. 10:00-11:15

Panelsamtal med region Norrbotten: Dragkampen om människorna, naturresurserna och energin

Nyindustrialiseringen ställer stora krav på samhället i norra Sverige. Den gröna omställningen ställer många frågor på sin spets. Hur ska vi få tag på alla människor som behövs i både industri och samhälle? Hur ska vi få energin att räcka till till både ny och gammal industri? Hur kan vi samsas om naturresurserna och hitta lösningar som är både långsiktiga och hållbara?

Mer information

Torsdag kl. 11:30-12.00 - PRESSTRÄFF 

Nyheter kommer att presenteras med samers rättigheter i fokus. 

Anmäl deltagande till frida.farlin@mp.se. 0722-09 64 66 

Läntas kåta, marknadsområdet, Jokkmokk 

Torsdag kl. 13:00-14:00

Möte med det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra och delar av styrelsen.

Saminourras tältkåta på marknadsområdet 

Kontaktperson arrangör: Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande Sáminuorra

Torsdag kl. 14:00-15:00

Samtalsmöte med Sanningskommissionen för det samiska folket.
Jokkmokks Hotel
Mer information

Torsdag kl. 16:00-17:00

Högtidlighållande - Överförandet av Etnografiska museets samiska samling till Ájtte

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Gamla hallen

Sedan 1989 har de samiska föremålen från Etnografiska museet varit deponerade på Ájtte. Nu övertar Ájtte äganderätten. Samlingen består av ca 480 föremål.

___________________________ 

Kontakt

Frida Färlin, pressekreterare 

0722-09 64 66 

frida.farlin@mp.se

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi