2022-10-20 16:11Pressmeddelande

MP KU-anmäler statsministern för påståendet om Sveriges tidigare fossilfrihet

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund har idag anmält statsministern för granskning till Konstitutionsutskottet med anledning av de felaktiga påståenden kring Sveriges påstådda fossilfrihet som statsministern förde fram i sin regeringsförklaring måndagen 17/10. Statsministern sa följande i regeringsförklaringen: 

“Sverige mötte oljekrisen på 70-talet med en helt ny energipolitik, bröt kopplingen mellan tillväxt och ökande utsläpp, och blev en av världens första, nästan helt fossilfria industrinationer”. 

Påståendet att de åtgärder som genomfördes på 1970-talet skulle gjort Sverige till “en av världens första, nästan helt fossilfria industrinationer” är direkt felaktigt. De fossila koldioxidutsläppen i Sverige var år 1970 92,29 miljoner ton. Efter de åtgärder för att effektivisera energianvändningen som regeringen genomförde som svar på oljekrisen minskade koldioxidutsläppen till 57,31 miljoner ton koldioxid 1984. 

Dessa utsläpp kommer från fossila källor. Reduktionen av årliga fossila koldioxidutsläpp som uppnåddes mellan 1970 och 1984 innebar att Sverige tog sig tillbaka till den nivå som man hade mellan 1963 och 1964. Även om ordvalet “nästan” är öppet för subjektiva tolkningar är det i vår mening direkt felaktigt att hävda att ett land där de fossila koldioxidutsläppen uppgår till 57,31 miljoner ton nästan är helt fossilfritt.

– Att statsministern sprider bilden av att Sverige vid något tillfälle under sin moderna politiska historia skulle varit “nära” fossilfrihet stämmer inte. Detta används för att rättfärdiga en politik som leder till kraftigt ökade utsläpp, säger Märta Stenevi. 

– Regeringsförklaringen är inte ett uttalande bland alla andra. Det är det viktigaste statsministern kommunicerar till det svenska folket på hela året. Att Ulf Kristersson väljer att använda detta tillfälle för att sprida felaktigheter om Sveriges klimatpolitik anser vi är extremt allvarligt, säger Per Bolund. 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Tova Kibal
Daniel Helldén