2022-11-23 16:45Pressmeddelande

MP lägger en budget som tar Norrlands utmaningar på allvar

Idag presenterade Miljöpartiet sin skuggbudget, det vill säga det konkurrerande förslag till regeringens budget som riksdagen under hösten kommer rösta om. Regeringens politik ger mer pengar till Sveriges storstadsregioner och rika, inte till de som faktiskt behöver det. Här tänker Miljöpartiet annorlunda. 

- Regeringspartierna gick till val på att göra det “billigare att vara svensk”. Men det gällde visst bara storstadsbor som är höginkomsttagare och stora utsläppare. De är de som möjligen kortsiktigt blir vinnare på att regeringen river upp viktig klimatpolitik, samtidigt som låginkomsttagare och boende i landsbygd blivit dess förlorare, säger Elin Söderberg, riksdagsledamot från Västerbotten län samt klimat- och landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet. 

- Med regeringens politik missar Sverige sina klimatmål. Det står svart på vitt i deras egen budget. Detta är en politik som kommer med enorma risker. Klimatkrisens konsekvenser kommer drabba hushåll, företag och jordbruk. Det är ytterst allvarligt, säger Elin Söderberg. 

Miljöpartiet går nu fram med satsningar som gör det möjligt att resa klimatsmart i hela landet. Med en stor satsning på järnväg, vill Miljöpartiet få till en snabb utbyggnad och färdigställande av dubbelspår på nya Ostkustbanan som Norrbotniabanan. Underhåll av befintliga vägar i norra Sverige prioriteras – inte nya motorvägar i våra storstadsregioner. 

För att stödja bilberoende hushåll att komma ur fossilberoendet, sänka sina transportkostnader och säkra hushållskassan presenterar vi ett paket av åtgärder.  Miljöpartiet vill införa en leasingcheck på 1500 kronor i månaden för alla låg- och medelinkomsthushåll som vill leasa en elbil. Partiet avsätter 1,8 miljarder i sin budget till detta. Man går också fram med ett förslag på ett särskilt stöd till boende i landsbygd som vill köpa en elbil, en så kallad glesbygdsbonus. 

- Elbilen har en enorm potential för de svenska landsbygderna. Driftkostnaderna för elbilen är många gånger billigare än den för bensin- och dieselbilar, särskilt med de lägre elpriserna vi har i norra Sverige. Samtidigt är fortfarande elbilar för dyra i inköp för många hushåll. Detta vill vi ändra på. Med vår politik blir leasing av en elbil det överlägset billigaste sättet att fortsätta köra bil, fortsätter Elin Söderberg. 

Miljöpartiet satsar också stort på kompetensutveckling och hållbar samhällsbyggnad i norra Sverige. Tack vare alla de gröna industrier som valt att etablera sig i norra Sverige är det många av våra norrländska kommuner som växer så att det knakar. Detta innebär såklart fantastiska möjligheter för lokalsamhället – men också utmaningar. 

 • Kompetensförsörjningen är redan idag en utmaning och riskerar bli än svårare när snabba gröna industrietableringar och välfärden konkurrerar om samma arbetskraft.  Politiken måste ta sitt ansvar i att säkerställa att fler finns där för att ta alla de jobb som krävs för att samhället ska fungera. Med satsningarna i vår budget lägger vi grunden för att säkerställa att omställningen leder till en hållbar samhällsutveckling och  ett nytt grönt folkhem, avslutar Elin Söderberg. 

 

Budgetsatsningar i urval

 • 4000 i sänkt skatt per år till alla som bor i glesbygd. 

 • Över 4 miljarder på ett mer rättvist och klimatvänligt reseavdrag som gynnar lands- och glesbygd. 

 • Över 10 miljarder i satsningar på tåg som går i tid i hela landet. 

 • 1,8 miljarder på en leasingcheck till låg- och medelinkomsthushåll.

 • 2 miljarder till en skrotningspremie för bensin- och dieselbilar äldre än 15 år som kan användas till att leasa elbil eller kollektivtrafikkort tex 

 • 6 miljarder i bonus till elbilar.

 • 600 miljoner till kompetensförsörjning och personalförsörjning i lands- och glesbygd.

 • 3,5 miljarder i en lokal elbonus som ger kommunerna 30 miljoner kronor per år för varje tillkommande TWh förnyelsebar elproduktion, och 10 miljoner kronor per år för varje befintlig TWh förnyelsebar elproduktion. 

 • Över 2 miljarder till Industriklivet. 

 • 4 miljarder till Klimatklivet.

Kontakt:

Elin Söderberg, riksdagsledamot och klimat- och landsbygdspolitisk talesperson (MP)

072-145 92 74

elin.soderberg@mp.se

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.