2023-03-20 14:24Pressmeddelande

MP: Regeringen måste ta vetenskapens varningar på allvar 

Märta Stenevi, språkrör (MP)Märta Stenevi, språkrör (MP)

Idag presenterade IPCC sin stora syntesrapport, där resultaten från IPCC:s arbete de senaste sju åren sammanfattas. Det är en dyster bild som målas upp. De klimatrelaterade riskerna för människa, djur och natur är större än någonsin. Märta Stenevi kommenterar rapporten:

– Alla utsläpp räknas. Redan drabbas miljoner barn av svält och konflikter som kan kopplas direkt till klimatförändringarna, och enorma materiella skador uppstår till följd av extremväder. För varje tiondels grad varmare klimatet blir kommer världen drabbas av ytterligare katastrofala konsekvenser.

Trots det överhängande hotet mot mänsklig välfärd, säkerhet och hälsa som klimatkrisen innebär finns ljusglimtar. Rapporten visar att priset på förnybar energi och batterier har minskat otroligt snabbt de senaste 10 åren. Dessutom visar rapporten på en enorm potential för så kallade naturbaserade lösningar, där man genom skydd och restaurering av naturliga ekosystem låser in koldioxid från atmosfären. 

– Ett av IPCC:s huvudbudskap är att politik kan göra skillnad. Stater måste fortsatt ta en ledande roll i klimatomställningen. Men sedan högern tagit makten har det blivit smärtsamt tydligt hur skadlig regeringens politik är för svenska utsläppsminskningar. Regeringen bedriver prickskytte mot gröna industrisatsningar, drar undan mattan för elektrifieringen av fordonsflottan och motarbetar vindkraften, säger Märta Stenevi.

Tydligt är att IPCC efterfrågar globalt ledarskap. Historiskt har Sverige spelat en viktig roll för att driva på för klimatomställningen globalt. Efter valet 2022 ser vi dock ett trendbrott – något som blev extra tydligt i samband med de internationella klimatförhandlingarna under hösten. Under toppmötet blev Sverige istället hårt kritiserat för att ha minskat sina ambitioner på klimatområdet. 

– Sverige måste ta ansvar för de utsläpp vi orsakar och har rådighet över. Men med den nya regeringens politik har Sverige gått från att vara en del av lösningen till att vara en del av problemet. Vi är nu ett land som bidrar till att öka takten i uppvärmningen istället för att dämpa den. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Märta Stenevi.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi