2022-03-31 05:40Pressmeddelande

MP satsar 500 miljoner extra på polisen

Miljöpartiet lägger idag ett utskottsinitiativ i finansutskottet om att omedelbart tillföra 500 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Ett resurstillskott som ska kvarstå vid kommande budgetar. 

MP kommer även parallellt att lägga ett utskottsinitiativ i justitieutskottet om att regeringen ska ge Polismyndigheten i uppdrag att omgående påbörja rekrytering för att fylla civila vakanser. Idag tvångskommenderas poliser till exempelvis receptioner och Polisens Kontaktcenter, samtidigt som polistätheten är låg.

- Grundorsaken till att poliser tvingas utföra administrativa sysslor istället för att aktivt bekämpa brott är brist på pengar, i kombination med stelbent styrning. Därför tillför vi 500 miljoner kronor akut och riktar det tillskottet specifikt till att rekrytera civila vakanser, säger Martin Marmgren, rättspolitisk talesperson, MP.  

- Rekryteringsstopp för civila gör att poliser idag kommenderas in till civila tjänster. Allt medan polisbristen genomsyrar både det yttre arbetet och utredningsverksamheten. Vi måste skapa rätt förutsättningar för våra poliser att bekämpa brottsligheten. Ett sätt är att säkra en finansiering som åtminstone låter dem ägna sig åt sina respektive yrken och grunduppdrag, fortsätter Martin Marmgren, MP.

För mer information: Sofia Guerrero, pressekreterare, 073-3513976


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.