2022-03-21 14:44Pressmeddelande

MP: Stöd hushållen utan att hjälpa Putin

Idag presenterade Miljöpartiet ett omfattande paket med ekonomiska krisstöd för att stödja hushållen utan att finansiera Putins krigsmaskin eller slå undan benen för klimatomställningen.

Putins invasion drabbar framför allt det ukrainska folket men känns också av här hemma. Priset på olja, gas och livsmedel har ökat kraftigt. Även på svenska bensinmackar och i svenska livsmedelsbutiker har priserna nått nya höjder. Det drabbar människor, framförallt de med små ekonomiska marginaler.

– Vi måste stötta hushållen utan att stötta Putin. Vi ska inte förse Ryssland med ytterligare inkomster till att bedriva krig i Ukraina. Istället för att sänka priserna på drivmedel vill vi genomföra ett stödpaket som fokuserar på att hjälpa de hushåll som på grund av de ökande priserna riskerar att få stora ekonomiska svårigheter, säger Märta Stenevi (MP).

Samtidigt som vi arbetar med att mildra konsekvenserna här i Sverige behöver vi göra allt vi kan för att stoppa Putins krig mot Ukraina.

Miljöpartiet föreslår nu en rad åtgärder till en kostnad av 20 miljarder som alla hjälper hushållen genom denna kris – utan att finansiera Putins krigsmaskin eller slå undan benen för klimatomställningen.

– Alla subventioner av fossila bränslen är ett stöd till Putins krigsmaskin och en förutsättning för den förödelse vi nu ser i Ukraina. Om vi ska ha en ärlig chans att stoppa Putins terror kan vi inte gå fram med politik som befäster och ytterligare fördjupar vårt beroende av rysk olja och gas, säger Per Bolund (MP).

Miljöpartiets förslag

  • Ett engångsbidrag om 2000 kronor till alla invånare i stödområde 1, 2 och 3. (4,1 miljarder)

  • Sänkt skatt, genom utökad skattereduktion, för alla i stödområde 1 och 2 med 4000 kronor per person och år. (3,2 miljarder)

Stödområde 1, 2 och 3 är Sveriges mest glest bebodda områden. Här är behovet av bilen som störst, vilket alltså leder till att man också drabbas hårdast av ökade bränslekostnader.

  • Tillfälligt halverad moms på livsmedel under sex månader. Priserna på mat kommer att öka mycket framöver och halverad moms motverkar ökade utgifter för mat som många hushåll kommer ha. Priserna på mat kommer att öka mycket framöver och halverad moms motverkar ökade utgifter för mat som många hushåll kommer ha. (7,1 miljarder)

  • Tillfällig höjning av nivåerna för försörjningsstödet och existensminimum under sex  månader. De som redan lever med små marginaler kommer att ha det allra svårast när priserna stiger. 

  • Ett riktat stöd till kollektivtrafiken på en miljard för att sänka och bibehålla låga priser. Bränslekostnaderna ökar även för kollektivtrafiken och det är angeläget att hålla priserna nere och ge regionerna möjlighet att hantera ökad belastning. För en stor del av Sveriges befolkning kommer kollektivtrafik att vara det lättaste sättet att undvika ökade transportkostnader. Då är det viktigt att priset på kollektivtrafiken inte också ökar. (1 miljard)

  • En höjning av elbilsbonusen i landsbygd till 80 000 kronor. För de som inte klarar sig utan bilen och som har råd att köpa en ny bil är en elbil ett väldigt effektivt sätt att minska sina kostnader. (50 miljoner)

  • En snabbutredning tillsätts om vad som behöver göras för att ingen ska bli bostadslös som en följd av de ökade prisnivåerna.

  • Studiestödet höjs med 300 kronor i månaden och betalas ut under årets alla månader under 2022, dvs även under juli. Studenter är en grupp med små ekonomiska marginaler. De kommer drabbas hårt av ökade livsmedelskostnader. (1,6 miljarder)

  • Ett riktat stöd till garantipensionärer på 1000 kronor i månaden betalas ut till alla garantipensionärer fram tills dess att det nya garantitillägget träder i kraft. (2,8 miljarder)


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi