2022-03-15 12:54Pressmeddelande

MP vill se en sanningskommission för personer med funktionsnedsättning

Idag lägger Miljöpartiet fram ett förslag till utskottsinitiativ i socialutskottet om att tillsätta en sanningskommission, för att utreda den förda politiken mot personer med funktionsnedsättning. Statens politik under det tidiga 1900-talet mot personer med funktionsnedsättning präglades av tvångssterilisering, omyndigförklarande och orättvis särbehandling. Institutionsvården är ett mörkt kapitel i vår historia där våld, misskötsel och medicinska experiment ofta förekom.

– Drabbade individer och anhöriga behöver få komma tals, ges upprättelse och få en ursäkt. Likaså behöver kunskapen om dessa övergrepp öka hos hela befolkningen, för att motverka förlegade föreställningar, säger Miljöpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Margareta Fransson. 

Behandlingen av personer med funktionsnedsättning har inneburit stora trauman för de drabbade och den har även gett eko in i nutiden, i samhällets syn på personer med funktionsnedsättning.  En sanningskommission skulle bidra till att ge de drabbade en kollektiv upprättelse och undvika att liknande saker händer igen, genom att granska erfarenheterna och dess konsekvenser idag. 

– Mycket finns kvar att göra för att förbättra livssituationen för personer med funktionsnedsättning och Sverige behöver göra upp med sin historia. En sanningskommission är ett viktigt första steg för att uppnå detta, menar Margareta Fransson, MP.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.