2022-12-21 10:26Pressmeddelande

MP vill se övergångsregler för pensionärer födda 1957

Miljöpartiet lägger idag ett utskottsinitiativ i finansutskottet om övergångsregler för pensionärer födda 1957. MP föreslår att regeringen skyndsamt inrättar övergångsregler så att pensionärer födda 1957 inte drabbas av en orättvis skattesmäll när åldersgränsen höjs i pensionssystemet.

Den första januari 2023 höjs åldersgränsen för flera delar i pensionssystemet. När pensionsåldern höjs införs övergångsregler för vissa årsgrupper. Så har skett även denna gång, men med ett undantag, nämligen det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957. Resultatet blir att personer födda 1957 betraktas som pensionärer i alla hänseenden utom ett, nämligen vad gäller skatter. På grund av detta kommer de att få betala cirka 2000 kronor mer i skatt i månaden under ett helt år. 

- Många i årskullen 1957 har gått i pension eller meddelat arbetsgivare att de ämnar göra det utifrån tidigare gällande regler. Att de nu drabbas av en betydligt högre skatt än de räknat med under sina första år som pensionärer är inte rimligt. Beslutet får  oacceptabla konsekvenser och vi vill att regeringen ser över reglerna, säger Janine Alm Ericson, talesperson för pensionerna. 

Riksdagen fattade beslut om detta i maj i år, bara sju månader innan reglerna träder i kraft. Konsekvenserna är orimliga och mot den bakgrunden föreslår Miljöpartiet att regeringen skyndsamt inrättar övergångsregler, så att pensionärer födda 1957 inte drabbas av en orättvis skattesmäll.

 


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.