2021-10-16 17:40Pressmeddelande

Ny partistyrelse vald för Miljöpartiet

Miljöpartiets partistyrelse är nu vald. 17 ledamöter inklusive språkrören ska leda partiet i den kommande valrörelsen.

Riksvalberedningen har lagt vikt vid att forma det lag som ska leda partiet inför valet, men också därefter. Riksvalberedningen har eftersträvat balans mellan förnyelse och kontinuitet. Hänsyn har tagits bland annat till kompetens, erfarenhet, politisk inriktning, kön, etnicitet, geografisk spridning och ålder.

Riksvalberedningens inriktning har varit att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker, en tredjedel kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till det nationella liksom det lokala politiska arbetet har också vägt tungt.

Ledamöterna i MP:s partistyrelse väljs för två år i taget. I partistyrelsen ingår också språkrören. Valet ägde rum på partiets kongress lördag 16 oktober, som i år var digital på grund av pandemin. Kongressen beslutade helt i enlighet med riksvalsberedninges förslag. Mer information om kongressen finns på mp.se/kongress

Miljöpartiets partistyrelse  2021–2023

Leila Ali Elmi, 33 år, Göteborg (nyval)

Ajda Asgari, 32 år, Tyresö (nyval)

Alice Bah Kuhnke, 49 år Nacka/Bryssel (omval, invald 2016) 

Tomas Eriksson, 41 år Stockholm (nyval)

Elisabeth Falkhaven, 66 år, Hylte (nyval)

Margareta Fransson, 50 år Linköping (omval, invald 2020)

Marcus Friberg, 34 år Helsingborg (nyval)

Emmali Jansson, 36 år Göteborg (omval, invald 2019) 

Rasmus Ling, 37 år Malmö (omval, invald 2016) 

Linus Lakso, 38 år Eskilstuna (omval, invald 2017) 

Torbjörn Nilsson, 56 år Karlstad (omval, invald 2019) 

Anton Nordqvist, 30 år Östersund (nyval)

Max Troendlé, 26 år Kalmar (omval, invald 2017) 

Brita Wessinger, 68 år Sollefteå (omval, invald 2019) 

Magnus P Wåhlin, 50 år Växjö (omval, invald 2019)


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiets partistyrelse är nu vald. 17 ledamöter inklusive språkrören ska leda partiet i den kommande valrörelsen.