2022-06-29 13:33Pressmeddelande

Per Bolund (MP) om miljöministrarnas beslut: “Förbränningsmotorns tid är förbi”

Inatt enades EU:s miljöministrar om sin ståndpunkt om EU:s klimatpaket Fit for 55. Bland annat enades ministrarna om revideringen av utsläppshandeln, klimattullarna och ett förbud av försäljning av nya fossilbilar 2035. 

EU-parlamentet röstade igenom de sista delarna av paketet i förra veckan, och nu kan förhandlingarna mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen inledas. 

Dessvärre enades ministerrådet om flera försämringar av utsläppshandelssystemet, bland annat en långsammare avveckling av den fria tilldelningen. 

Per Bolund (MP), språkrör kommenterar: 

– Förbränningsmotorns tid är förbi. Nattens beslut sänder en tydlig signal till bilindustrin att påskynda elektrifieringen, och ställa om EU:s fordonsflotta. I klimatkrisens elfte timme finns inget utrymme för fossila bränslen och vi har drivit på för att utfasningen ska gå ännu snabbare, säger Per Bolund.

– Tyvärr vill EU:s miljöministrar behålla fossila subventioner i utsläppshandeln längre än vad EU-kommissionen och EU-parlamentet vill. Det är orimligt. Alla fossila subventioner måste avskaffas så snart som möjligt. Annika Strandhälls och den svenska regeringens hållning i den här frågan har varit alldeles för svag, säger Per Bolund.

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och en av EU-parlamentets förhandlare gällande utsläppshandeln kommenterar: 

– Syftet med klimattullarna är att gynna europeiska företag i framkant, ta bort risken för koldioxidläckage samtidigt som vi påskyndar omställningen i omvärlden. Att ge gratis utsläppsrätter till samma sektorer som omfattas av tullarna kommer inte uppskattas av omvärlden. Det är emot världshandelsorganisationens regler och riskerar leda till handelskrig. Här måste EU-parlamentets huvudförhandlare stå upp för en progressiv position, säger Jakop Dalunde.

– Från parlamentets sida vill vi minska utsläppen inom handeln med 63 procent. Det är inte bra nog, men bättre än kommissionens förslag. Nu har miljöministrarna beslutat att lägga sig på samma nivå som kommissionen. Det är långt ifrån vad vetenskapen säger krävs för att vara i linje med Parisavtalets mål. Det är ett misslyckande, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund

  • Miljöministrarnas överenskommelse innebär en 61 procentig minskning av utsläppen inom utsläppshandeln till 2030, långsammare än i parlamentets förslag och ej i linje med Parisavtalet. 

  • Miljöministrarna vill införa de nya klimattullarna ännu långsammare än i kommissionens förslag samt fortsätta med fri tilldelning av utsläppsrätter för de sektorer som ingår i klimattullarna långt in på 2030-talet. 

  • Överenskommelsen gör så att utsläppshandeln för flyget begränsas jämfört med EU-parlamentets förslag. 

  • Miljöministrarnas överenskommelse innebär ett stoppdatum för bilar med förbränningsmotor till 2035, vilket är i linje med parlamentets och kommissionens förslag. 

Kontakt: Joakim Söder, pressekreterare i EU-parlamentet

0737862913, joakim.soder@mp.se


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.