2021-04-16 13:00Pressmeddelande

Regeringen aviserar framtagandet av mål för ökad cykling

Emma BergingerEmma Berginger

Idag presenterade regeringen infrastrukturpropositionen med budgetramar för investeringar för de kommande tolv åren, mellan 2022-2033. Cyklingen har länge haft en nedtonad roll i infrastrukturpropositionen och den nationella infrastrukturplaneringen något Miljöpartiet vill ändra. Runtom i landet behövs stora satsningar på cykel för att få fler att cykla.

Vi cyklister vet vilka stora vinster cyklingen innebär i form av förbättrad folkhälsa, minskad klimatpåverkan och inte minst förbättrad luftkvalitet med minskad biltrafik.

– Vi i Miljöpartiet ser ett stort behov av att investera mycket mer i utbyggd och förbättrad cykelinfrastruktur runtom i landet. För att det ska bli verklighet behövs en tydligare styrning och ambition från statligt håll. Miljöpartiet har nu äntligen fått igenom att ett nationellt mål för att öka cyklandet ska tas fram, säger Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.

Målet om ökad cykling ska förankras i hela landet. Kommuner och regioner ska vara involverade i processen och ha möjlighet att påverka hur målet utformas. Vi har självklart en förståelse för begränsad framkomlighet på landsbygden och ser därför att det kan vara olika mål för städer och för landsbygd.

– Genom att sätta ett mål gör vi det tydligt att det behövs mer resurser till cykling. Vi kommer fortsätta att driva den här frågan så att målet också får genomslag när det handlar om att prioritera var satsningar ska göras. Miljöpartiet anser att det behövs ett större statligt ansvar för ökad cykling och en tydligare styrning av Trafikverket, säger Emma Berginger.

Förslag till mål ska arbetas fram av en myndighet och uppdrag om detta kommer att presenteras längre fram, när beslut är fattat. Regeringen aviserar framtagandet av målet i infrastrukturpropositionen.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.