2024-05-13 12:06Pressmeddelande

Stora skiljelinjer i synen på public services framtid

Amanda Lind tillsammans med Lawen Redar (S), Catarina Deremar (C) och Vasiliki Tsouplaki (V).

Idag presenterade public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund kommitténs betänkande. MP har tillsammans med de andra oppositionspartierna, S, V och C, reserverat sig mot viktiga delar i förslaget.

I stora delar har kommittén landat i gemensamma analyser och vägar framåt. Men i flera avgörande delar kan vi i oppositionspartierna inte ställa oss bakom majoritetens slutsatser och har därför formulerat en gemensam reservationstext. Det gäller medelstilldelningen, som har avgörande påverkan på övriga skrivningar i betänkandet, men också sådant som rör public service oberoende, dess möjlighet att nå människor och att agera flexibelt i en föränderlig värld.

– Det är centralt att det breda uppdraget för public service kvarstår, men med en otillräcklig budget riskerar det att bli ett slag i luften, säger Amanda Lind, som har varit Miljöpartiets ledamot i public service-kommittén.

Breda parlamentariska överenskommelser är viktiga

De parlamentariskt sammansatta kommittéerna spelar en viktig roll för att skapa breda politiska överenskommelser i för Sverige centrala frågor. Public service utgör en demokratisk kollektiv nyttighet och som gynnar alla medborgare i Sverige, tillfälliga politiska majoriteter ska därför inte bli styrande. Men mycket sent i arbetet har Tidöpartierna denna gång valt intern överenskommelse framför parlamentarisk samverkan.

– Vi är besvikna över att Tidöpartierna valt att göra upp sinsemellan istället för att söka bred enighet vad gäller väsentliga delar av styrningen av SVT, SR och UR, säger Amanda Lind.

Det är både oväntat och ovanligt att ett innevarande regeringsunderlag hellre gör gemensam sak än att söka breda överenskommelser.

Public service är särskilt viktigt i oroliga tider

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Till följd av den nya situationen uppstår utmaningar i fredstid. Sverige är utsatt för påverkanskampanjer och desinformation som hotar och undergräver Sveriges säkerhet. Det riskerar att leda till polarisering och minska förtroendet för samhällets institutioner. 

– I tider av höjd beredskap och mer desinformation borde mer fokus borde ha lagts på att stärka public service viktiga roll och förbättra möjligheten att nå ut till hela befolkningen – inte att skapa fler begränsningar, säger Amanda Lind.

Läs en gemensam debattartikel från oppositionen på DN debatt.

Hela betänkandet och reservationerna finns att läsa på regeringen.se.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare för Amanda Lind
Caroline Wiklund