2021-09-01 11:00Pressmeddelande

Valberedningens förslag till Miljlöpartiets partistyrelse

Miljöpartiets riksvalberednings förslag till ny partistyrelse är klart. Den styrelse som nu väljs ska leda partiet i den kommande valrörelsen, och föreslås bestå av 17 ledamöter inklusive språkrören. 

– Vi vill bygga ett lag som kan klara uppgifterna att stärka och leda partiet inför valet men också därefter. Vi har eftersträvat balans mellan förnyelse och kontinuitet, och genom att utöka styrelsen med två personer kan vi behålla och utöka bredden. Vi har tagit hänsyn till kompetens, erfarenhet, politisk inriktning, kön, etnicitet, geografisk spridning, ålder och samarbetsförmåga, säger Louise Arndt, vice sammankallande i riksvalberedningen. 

– Vår inriktning har också varit att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till det nationella liksom det lokala politiska arbetet är viktigt, säger Louise Arndt.

Ledamöterna i Miljöpartiets partistyrelse väljs för två år i taget. I partistyrelsen ingår också språkrören. Valet äger rum på partiets kongress 15–17 oktober, som i år blir digital pga pandemin. Mer information om kongressen finns på mp.se/kongress

Riksvalberedningens förslag till styrelseledamöter 2021–2023
Leila Ali Elmi, 33 år, Göteborg (nyval)
Ajda Asgari, 32 år, Tyresö (nyval)
Alice Bah Kuhnke, 49 år Nacka/Bryssel (omval, invald 2016)
Tomas Eriksson, 41 år Stockholm (nyval)
Elisabeth Falkhaven, 66 år, Hylte (nyval)
Margareta Fransson, 50 år Linköping (omval, invald 2020)
Marcus Friberg, 34 år Helsingborg (nyval)
Emmali Jansson, 36 år Göteborg (omval, vald sedan 2019)
Rasmus Ling, 37 år Malmö (omval, invald 2016)
Linus Lakso, 38 år Eskilstuna (omval, invald 2017)
Torbjörn Nilsson, 56 år Karlstad (omval, vald sedan 2019)
Anton Nordqvist, 30 år Östersund (nyval)
Max Troendlé, 26 år Kalmar (omval, invald 2017)
Brita Wessinger, 68 år Sollefteå (omval, invald 2019)
Magnus P Wåhlin, 50 år Växjö (omval, invald 2019)


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.